AB logo Webdesign-Hosting
Privacybeleid
AB | Webdesign & Onderhoud, gevestigd aan de Engelandstraat 76 1966 NJ Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen staan wij u graag te woord via mail@ab.nl of via T: 06-1998 8017

Persoonsgegevens die wij verwerken
AB | Webdesign & Onderhoud verwerkt onderstaande persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Het kan ook dat u (sommige van) deze gegevens aan ons versterkt als u het contactformulier invult of zich voor de nieuwsbrief inschrijft.
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• (Zakelijk) Bankrekeningnummer
Doel en grondslag van de verwerking
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven
• Bellen of e-mailen met betrekking tot onze dienstverlening
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

AB | Webdesign & Onderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
AB | Webdesign & Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens (zie punt 1) worden bewaart zo lang u klant bij ons bent en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij hebben de persoonsgegevens namelijk nodig om in de tussentijd contact met u op te nemen ten behoeve van onze dienstverlening en om de administratie bij te houden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen techniek serieus. Daar hoort ook moderne beveiliging van persoongegevens bij. Persoongegevens worden in een afgesloten, beveiligde, omgeving beheerd. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@ab.nl
Delen van persoonsgegevens met derden
AB | Webdesign & Onderhoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is ook mogelijk om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB | Webdesign & Onderhoud. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@ab.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
AB | Webdesign & Onderhoud gebruikt verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.